CBD & Cannabis voor huisdieren

Alle informatie die u moet weten of CBD goed is voor uw huisdier op Odile.green
 
De diergeneeskunde is de laatste jaren sterk vooruitgegaan en dankzij de beschikbaarheid van effectievere medicijnen leven veel huisdieren langer dan jaren geleden. Met de leeftijd komen echter ook problemen zoals artritis en andere vormen van pijn en ontsteking. Conventionele geneesmiddelen die gewoonlijk worden gebruikt om pijn te behandelen hebben soms een negatieve invloed op het immuunsysteem, het maagdarmkanaal, de lever en de nieren. Bovendien werken ze niet altijd zo goed als we zouden willen - zowel voor mensen als voor onze huisdieren.1
 
Van alle toepassingen van cannabis in de menselijke en diergeneeskunde is pijnbestrijding misschien wel het best gedocumenteerd. Onderzoek heeft aangetoond dat cannabis bij diverse medische aandoeningen een diepgaande pijnstillende werking heeft. Extracten van THC en CBD blijken verlichting te bieden bij menselijke patiënten met gevorderde kankerpijn2 en bij patiënten met zenuwpijn3.
 
Er zijn ook studies gedaan naar de werkzaamheid van cannabis bij de behandeling van artritis bij honden. Een recente studie van de Cornell University toonde een vermindering van de pijnscores bij honden met artritis - zonder negatieve bijwerkingen - bij behandeling met CBD versus placebo.4 In meer praktische zin hebben veel dierenartsen en eigenaren van huisdieren de positieve effecten gezien van medicinale cannabis voor de behandeling van artritis en andere vormen van pijn bij dieren. Het onderzoek bevestigt slechts wat velen van ons uit de eerste hand hebben gezien.

VORMEN VAN CANNABIS MEDICIJNEN VOOR HUISDIEREN
Medicinale cannabis voor huisdieren wordt meestal geleverd als vloeibare olie of als traktatie. Vloeistoffen verdienen de voorkeur omdat de dosering nauwkeurig kan worden gecontroleerd en omdat CBD beter wordt opgenomen via het weefsel in de mond dan via het spijsverteringskanaal. 
 
Verdampte of gerookte cannabis mag NOOIT bij huisdieren worden gebruikt. Dit kan hun longen beschadigen en kan leiden tot een accidentele overdosis.
 
Ook eetwaren voor mensen mag je niet aan je huisdier geven, omdat ze onmogelijk nauwkeurig te doseren zijn en ingrediënten kunnen bevatten (zoals rozijnen, chocolade, enz.) die giftig zijn voor dieren.
 
HOE KIEST U HET JUISTE MEDICIJN?
Wanneer u cannabis overweegt als medische optie voor de behandeling van pijn en ontstekingen, is het belangrijk te begrijpen hoe de verschillende bestanddelen van een cannabispreparaat uw huisdier kunnen beïnvloeden. Enkele belangrijke factoren om in gedachten te houden:5
 
Het Entourage Effect: Het synergetische voordeel van cannabis uit de hele plant, gerelateerd aan de hoeveelheid en verdeling van belangrijke en minder belangrijke cannabinoïden, terpenen en flavonoïden. Deze factoren beïnvloeden de mate van biologische activiteit en het spectrum van behandelde ziekten.
Het gebruik van de juiste verhouding tussen THC en CBD en de dosering zijn essentieel voor succes.
Houd rekening met andere medicijnen die gelijktijdig worden toegediend in verband met mogelijke interacties tussen medicijnen.
Raadpleeg altijd uw dierenarts voordat u begint met nieuwe medicijnen of supplementen voor uw huisdier.
Verhoudingen tussen THC en CBD variëren vaak van 20:1, tot gelijke verhoudingen (1:1), tot 1:20.  De beslissing welk product of welke verhouding te gebruiken voor een huisdier met pijn/ontsteking hangt vaak af van de ernst van de pijn en de oorsprong ervan. Hieronder volgt een gids voor het kiezen van verhoudingen voor de behandeling van pijn en ontsteking bij dieren.
 
Hoge CBD of op hennep gebaseerde CBD
 
4:1 tot 20:1 CBD-to-THC of, in het geval van hennep, weinig tot geen THC.
Milde tot matige pijn zoals artritis en rugpijn

Gelijkmatige verhouding
 
1:1 CBD tot THC
Matige pijn zoals artritis en rugpijn
Hoge THC-verhoudingen
 
4:1 tot 20:1 THC tot CBD
Ernstige pijn zoals kankerpijn, zenuwpijn en gevorderde artritis
Bij het gebruik van cannabis als medicijn voor huisdieren is het eerste wat je moet onthouden dat significante bijwerkingen onaanvaardbaar zijn. Je hond of kat stoned maken is nooit OK, zelfs niet met medische cannabis. Het doel van cannabistherapie bij huisdieren is het verlichten van het behandelde symptoom zonder andere bijwerkingen. Hun normale gedragspatroon mag na de behandeling niet veranderen.
 
DOSERINGSGIDS VOOR HUISDIEREN MET PIJN
Hieronder volgen richtlijnen voor de dosering van THC en CBD bij katten en honden. Overleg altijd met uw dierenarts voordat u begint met cannabis therapie voor uw huisdier.
 
Dosering THC
 
THC is altijd de beperkende factor bij het doseren.
0,2 - 0,6 mg THC per 10 pond lichaamsgewicht tweemaal daags.
Begin laag en verhoog de dosis langzaam om de 4-7 dagen.
Hogere doses kunnen mogelijk/noodzakelijk zijn, afhankelijk van het geval.
Let goed op sedatie, evenwichtsverlies of verlies van geestelijke scherpte.  Verlaag de dosis of stop onmiddellijk als er bijwerkingen worden waargenomen.
Dosering CBD
 
0,5 - 5 mg CBD per 10 pond lichaamsgewicht tweemaal daags.
Begin laag en verhoog de dosis langzaam om de 4-7 dagen.
Vaak zijn doses dichter bij de onderkant van het bereik effectief.
Hogere doses CBD kunnen in bepaalde omstandigheden gunstig zijn.
Medicinale cannabis kan van groot nut zijn voor dieren met pijn. Uiteindelijk vereist een veilig en effectief gebruik van cannabis echter inzicht in de milligrammen THC en CBD (of andere cannabinoïden), de verhouding van cannabinoïden, en de beschikbaarheid van een geneesmiddel in een concentratie die geschikt is voor het doseren van een veterinaire patiënt.
 
Niets is belangrijker dan de veiligheid van uw huisdier, dus maak geen gissingen of veronderstellingen over de inhoud of dosering van cannabismedicijnen. 
Terug naar boven