Privacy beleid

In deze voorwaarden worden de regels en voorschriften voor het gebruik van de website Odile.green.

beschreven. Odile.green is gevestigd op:
Reinier Claeszenstraat, 26 III Amsterdan 1056WK , Nederland

Door deze website te bezoeken gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden volledig accepteert. Gebruik de website van Odile.green niet als u niet alle voorwaarden op deze pagina accepteert.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacy Statement en Disclaimer Notice en enige of alle overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die deze website bezoekt. Het aanvaarden van de voorwaarden van het bedrijf. "Het bedrijf", "Onszelf", "Wij", "Onze" en "Ons", verwijst naar ons bedrijf. "Partij", "Partijen", of "Ons", verwijst zowel naar de Klant als naar onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en het in overweging nemen van de betaling die nodig is om zich te verbinden tot het proces van onze bijstand aan de cliënt op de meest geschikte wijze, hetzij door formele bijeenkomsten van een vaste duur, of op enige andere wijze, met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de Cliënt met betrekking tot van de levering van de door de Vennootschap opgegeven diensten/producten, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende wetgeving van Nederland. Elk gebruik van bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, kapitalisatie en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als uitwisselbaar en dus als een verwijzing naar dezelfde. Cookies Wij maken gebruik van cookies. Door de website van Odile.green te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Het merendeel van de hedendaagse interactieve websites maken gebruik van cookies om ons in staat te stellen de gebruikersgegevens voor elk bezoek op te vragen. In sommige delen van onze site worden cookies gebruikt om de functionaliteit van dit gebied en het gebruiksgemak voor de bezoekers mogelijk te maken. Sommige van onze affiliaties/ reclamepartners kunnen ook gebruik maken van cookies. Tenzij anders vermeld, is Odile.green en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Odile.green. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag het volgende bekijken en/of afdrukken pagina's van https://www.odile.green voor uw eigen persoonlijk gebruik met inachtneming van de in deze voorwaarden gestelde beperkingen.

U mag niet:
 • Opnieuw materiaal van https://www.odile.green publiceren
 • Verkopen en verhuren van sub licentie materiaal van https://www.odile.green
 • Materiaal van https://www.odile.green reproduceren, dupliceren of kopiëren
 • Content van Odile.green verspreiden (tenzij de inhoud specifiek daarvoor is gemaakt).
 • Hyperlinks naar onze inhoud


De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming een link naar onze website plaatsen:
 • Overheidsinstellingen;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Online-distributeurs die ons vermelden, kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als ze naar de websites van andere vermelde bedrijven linken; en systeemwijd geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van non-profitorganisaties, winkelcentra voor liefdadigheidsinstellingen en fondsenwerving- groepen voor liefdadigheidsinstellingen die mogen geen hyperlink naar onze website maken.

Deze organisaties mogen doorlinken naar onze homepage, naar publicaties of naar andere website-informatie als de link: (a) op geen enkele wijze misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten; en c) past in het kader van de verbindende partij.

We kunnen naar eigen goeddunken andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:
 • gemeenschappelijk bekende consumenten- en/of bedrijfsinformatiebronnen zoals Kamer van Koophandel, Amerikaanse
 • Automobiele vereniging, AARP en de Consumentenbond;
 • dot.com gemeenschapssites;
 • verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen, waaronder liefdadigheidssites,
 • online directory distributeurs;
 • internet portalen;
 • boekhoudkantoren, advocatenkantoren en adviesbureaus met als primaire klanten bedrijven; en onderwijsinstellingen en beroepsverenigingen.

Wij zullen linkaanvragen van deze organisaties goedkeuren als : a) de link niet ongunstig weerspiegelt naar ons of onze geaccrediteerde bedrijven (bijvoorbeeld brancheorganisaties of andere organisaties) het vertegenwoordigen van inherent verdachte bedrijven, zoals thuiswerkmogelijkheden, is niet toegestaan om te linken ; b) de organisatie heeft geen onbevredigende staat van dienst met ons; c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid in verband met de hyperlink weegt op tegen de afwezigheid van Odile.green; en d) de link is in het kader van algemene broninformatie of is anderszins in overeenstemming met de redactionele inhoud in een nieuwsbrief of een gelijkwaardig product dat de missie van de organisatie bevordert.

Terug naar boven